App. A – HTML-reference

Hentet fra "WWW - illustreret håndbog" udgivet af Forlaget Globe

Dette dokument er sidst opdateret 15. april 1997.

Dette appendiks giver en fuldstændig beskrivelse af alle HTML-koder til Netscape Navigator og Microsoft Internet Explorer. De fleste koder findes både i Navigator og Explorer, men der er selvfølgelig forskelle.

Oversigten er blevet opdateret med style sheet-koder (skabeloner). Style sheet-koderne kan integreres i de almindelige HTML-koder, dvs. i H, P, og Li-koderne. Her er de beskrevet i P-koden.

Vi har taget udgangspunkt i HTML-koder til Netscape Navigator 2. Er koden specifik for Explorer 2.0, er det markeret med (MSIE2.0). Er koden specifik for Explorer 3, er det markeret med (MSIE3.0). Er koden specifik for Navigator 3, er det markeret med (NN3.0). En Navigator 4-specifik kode er markeret med (NN4.0)

Man kan som regel regne med, at browserne beholder deres koder. En kode introduceret i Navigator 2.0 kan også bruges i version 3.0.

<!-- og -->

Containerkode til kommentarer. Alle linjer mellem <!-- og --> ignoreres af browseren. Eksempel:

A

Markerer et ankerpunkt i et dokument. A kan enten oprette en reference, som åbner et andet dokument eller et mål, som andre dokumenter kan referere til.

Attributter   Forklaring 
Href=Dokument  Peger på et dokument inkl. sti, som skal åbnes, når man klikker på referencen.
Mailto:Navn   Starter computerens mail-program med Navn stående som modtager.
Name=Navn    Opretter et mål i et dokument. Læsere kan hoppe til det pågældende sted fra et andet dokument.
Target=Navn   Åbner dokumentet i Hraf-attributten i rammen Navn.

Nedenstående eksempel opretter en reference til dokumentet "indhold.htm" i biblioteket "pics". Når man klikker på teksten "Klik for at åbne" i en browser, åbnes "indhold.htm" åbnes i rammen med navnet "VenstreRamme".

Nedenstående eksempel opretter en reference til Forlaget Globes e-mail-adresse.

Resultat:

Send kommentarer til globe@globe.dk

Address

Containerkode til at vise navnet på f.eks. forfatteren til en hjemmeside. Tekst udskrives som regel i kursiv.

Dette eksempel udskriver "Jens Jensen" i kursiv skrift.

Resultat:

Jens Jensen

Area

Separatorkode til at definere et område i et klikbart kort. Et klik i et område åbner et dokument eller et billede.

Attributter         Forklaring 
Coords="x1,y1,x2,y2..."   Koordinater der definerer et klikbart område.
Href=Dokument        Det dokument, som et klik i området skal åbne.
Nohref           Fortæller, at et klik ikke skal åbne et dokument.
Shape=Rect,Poly,Circ    Rect: Gør området rektangulært. Coords skal have værdierne x1,y1,x2,y2.
              Poly: Gør området til en polygon. Coords skal have værdierne x1,y1,x2,y2,x3,y3...xn,yn. Man kan indtaste så mange koordinater, det skal                være.
              Circ: Gør det klikbare område til en cirkel. Coords skal have værdierne x,y,r,hvor r er radius.
Target=Rammenavn      Åbner dokumentet i rammen med navnet Rammenavn.

Nedenstående eksempel opretter to klikbare områder med rektangulær form. Et klik i første område pbner "test2.htm". Et klik i andet område åbner "test3.htm".

Applet (NN2.0 og MSIE3.0)

Containerkode til at starte en Java-applet. Attributterne Code, Width og Height er obligatoriske.

Attributter           Forklaring 
Align=Left,Right,Top,      Bestemmer applet-vinduets placering i forhold til den omgivende tekst.
  Texttop,Middle,Absmiddle,
  Baseline,Bottom,Absbottom
Codebase=Bibliotek        Angiver det bibliotek, hvor applet'en skal hente sine filer.
Code=Appletnavn         Navnet på den applet, der skal køres. Man bestemmer selv, om .class-efternavnet skal med.
Alt="Tekst"           En tekst, der udskrives til de læsere, der har slået Java-applets fra.
Height=n             Applet-vinduets højde.
Hspace=n             Vandret afstand fra applet-vinduet til den omgivende tekst.
Name=Navn            Et navn, man selv kan give en applet, så andre applets kan kommunikere med den.
Vspace=n             Lodret afstand fra Applet-vinduet til den omgivende tekst.
Width=n             Applet-vinduets bredde.

Dette eksempel starter applet'en TextScrollerApplet.class i et vindue, der er 600 pixels bredt og 20 pixels højt. Flere forskellige parametre sendes til applet'en, blandt andet den tekst, som applet'en skal udskrive.

Resultat:

B

Står for bold. Sætter tekst i fed.

Eksempel:

Resultat:

Denne tekst er fed.

Base

Separatorkode, der angiver det bibliotek, der skal være dokumentets rodbibliotek. Alle referencer tager udgangspunkt i det bibliotek, man specificerer med Base. Target-attributten bruges til at specificere en ramme, som alle dokumenter skal åbnes i.

Attributter      Forklaring 
Base=Bibliotek    Angiver dokumentets rodbibliotek.
Target=Rammenavn   Angiver navnet på en ramme, som alle dokumenter skal åbnes i.

Eksempel:

Basefont

Ændrer teksten for hele dokumentet. Det er lidt forskelligt, hvilke browsere der understøtter attributterne.

Attributter         Forklaring 
Color=#rrggbb        Angiver tekstens farve. (MSIE2.0)
Face=Skrifttype       Angiver skrifttypen. Typiske værdier er "Times New Roman", "Arial" og "Courier". (MSIE2.0)
Size=n           Bestemmer skriftstørrelsen. n skal ligge mellem 0 og 7. Standardværdien er 3. (NN2.0 og MSIE3.0)

Eksempel:

Bgsound (MSIE2.0)

Separatorkode, der afspiller en lydfil i enten wav-, au- eller midi-format.

Attributter         Forklaring 
Loop=n,Infinite       n: Afspiller lydfilen n gange.
              Infinite: Apspiller lydfilen i uendelig løkke.
Src=Filnavn         Navnet på lydfilen.

Big

Containerkode, der gør teksten større.

Eksempel:

Resultat:

Stor tekst.

Blink (NN1.1)

Containerkode, der får teksten til at blinke.

Eksempel:

Resultat:

Goddag og farvel.

Blockqoute

Containerkode til længere citater og uddrag. Normalt rykkes teksten ind fra venstre og højre. Nogle gange sættes den også i kursiv.

Eksempel:

Resultat:

Jeg gik mig over sø og land; Der mødte jeg en gammel mand.

Body

Containerkode, som markerer starten på selve HTML-dokumentets indhold. Et HTML-dokument behøver ikke en Body-kode, men det er god programmeringsskik at have den med.

Attributter         Forklaring 
Alink=#rrggbb        Farven på referencer, når man klikker på dem med musen.
Background=Filnavn     Bitmapfil til baggrundsbillede. Skal være i gif- eller jpg-format.
Bgcolor=#rrggbb       Dokumentets baggrundsfarve. 
Bgproperties=Filnavn    Bitmapfil til fast baggrundsbillede, som ikke ruller sammen med teksten. Skal være i gif- eller jpg-format. (MSIE3.0)
Leftmargin=n        Venstremargen for hele dokumentet.
Link=#rrggbb        Farven på ikke besøgte referencer.
Text=#rrggbb        Farve på al tekst i dokumentet. Overstyres af Font-kode med Color-attribut.
Topmargin=n         Topmargen for hele dokumentet.
Vlink=#rrggbb        Farven på besøgte referencer.

Br

Separatorkode til linjeskift.


Attributter         Forklaring 
Clear=All,Left,Right    All: Placerer teksten ved næste fri højre- og venstremargen.
              Left: Placerer teksten ved næste fri venstremargen.
              Right: Placerer teksten ved næste fri højreemargen.

Eksempel:

Resultat:

Tekst i første linje.

Tekst i anden linje.

Caption

Containerkode, der anbringer en forklarende tekst til en tabel. Skal bruges inde i Table-koden. Hverken Netscape Navigator 2.0 eller 3.0 understøtter attributterne. I stedet anbringer Navigator en Caption-tekst centreret over tabellen.

Attributter         Forklaring 
Align=Left,Right,Center   Justerer teksten vandret. (MSIE2.0)
Valign=Top,Bottom      Justerer teksten Lodret. (MSIE2.0)

Eksempel:

Resultat:

Budget 1996 1.000.400 kr.
Budget 1997 1.500.00 kr. En lille tabel

Center

Containerkode til centrering. Virker både på tekst, billeder, animationer og tabeller.

Eksempel:

Resultat:

Centreret tekst.

Cite

Containerkode til citater og uddrag. Vises normalt som kursiv tekst.

Eksempel:

Resultat:

One Ring to rule them all, one Ring to find them.

Code

Containerkode til programeksempler. Vises normalt med tekst i fast bredde, typisk Courier.

Eksempel:

Resultat:

document.write("Program fra")

document.write("JavaScript")

Col (MSIE3.0)

Angiver justering for en eller flere kolonner i en tabel. Col-koden placeres efter Table-startkoden og før den første Tr-kode. Ønsker man f.eks. at bestemme justeringen for de første tre kolonner i en tabel, skal man anbringe tre Col-koder eter hinanden.

Attributter             Forklaring 
Align=Center,Justify,Left,Right   Bestemmer tekstjustering for en kolonne. 
Span=n               n angiver antal kolonner, som tekstjusteringen skal gælde for.

Det nedenstående eksempel opretter en tabel med to rækker og to kolonner. Første kolonne centreres og anden kolonne højrejusteres.

Colgroup (MSIE3.0)

En separatorkode, der bruges i tabeller til at justere tekst lodret og vandret. Se også Col-koden.

Attributter             Forklaring 
Align=Center,Justify,Left,Right   Justerer tekst vandret.
Span=n               Bestemmer hvor mange kolonner Colgroup-koden skal gælde for.
Valign=Baseline,Bottom,Middle,Top  Justerer tekst lodret. 
  

Det nedenstående eksempel opretter en tabel, hvor de to kolonner justeres til top og centreres vandret.

Dd

En separatorkode, der angiver en definition i en definitionsliste. Bruges sammen med Dl og Dt.

Eksempel:

Resultat:

SGML
Standard Generalized Markup Language
HTML
Hypertext Markup Language

Dir

En containerkode til at oprette oversigter (directories). Bruges sammen med Li-koden.

Eksempel:

Resultat:

 • Trip.
 • Trap.
 • Træsko.
 • Div (NN2.0 og MSIE3.0)

  Containerkode til at inddele tekst i sektioner. Div-koden kan ikke noget, man ikke kan lave med andre koder. F.eks. giver P-koden med attributten Align de samme muligheder.

  Attributter             
  Align=Left,Center,Right
  
  

  Her højrejusteres teksten.

  Resultat:

  En vilkårlig tekst.

  Dl

  En containerkode, der starter en definitionsliste. Bruges sammen med Dd og Dt.

  Eksempel:

  Resultat:

  SGML
  Standard Generalized Markup Language
  HTML
  Hypertext Markup Language

  Dt

  En separatorkode, der angiver en term, der skal defineres. Bruges sammen med Dl og Dd.

  Eksempel:

  Resultat:

  SGML
  Standard Generalized Markup Language
  HTML
  Hypertext Markup Language

  Em

  Containerkode til at fremhæve tekst (em er en forkortelse for emphasize). Tekst vises som regel i kursiv.

  Eksempel:

  Resultat:

  Det er meget vigtigt!

  Embed (NN2.0)

  Embed er en separatorkode, som bruges i Netscape Navigator til at aktivere plug-ins. I Navigator 3.0 kan Embed-koden direkte indlæse VRML-filer, afspille lydfiler i wav-format og afspille animationer i avi- og mov-format.

  Den nøjagtige syntaks for Embed afhænger af den plug-in, man ønsker at benytte. Tabellen herunder viser kun standard-attributterne.

  Attributter      Forklaring 
  Height=n        Vinduets højde i pixels.
  Hspace=n        Vandret afstand fra vinduet til den omkringliggende tekst.
  Src=Filnavn      Den fil, der skal vises/afspilles i vinduet.
  Vspace=n        Lodret afstand fra vinduet til den omkringliggende tekst.
  Width=n        Vinduets bredde i pixels.
  
  

  Det nedenstående eksempel indlæser en avi-animation i et vindue, der er 400 pixels bredt og 300 pixels højt.

  Embed til LiveAudio

  Her gennemgås attributter til Netscape Navigators LiveAudio-plug-in. LiveAudio tillader afspilning af lydfiler: wav, au, midi og aiff.

  Attributter             Forklaring 
  Height=n               Vinduets højde i pixels.
  Width=n               Vinduets bredde i pixels.
  Autostart=True,False         True: Starter afspilning automatisk, når siden indlæses.
                     False: Standardværdi. Slår automatisk afspilning fra.
  Loop=True,False,n          True: Lydfilen afspilles i uendelig løkke.
                     False: Uendelig løkke slås fra.
                     n: Lydfilen afspilles n gange.
  Starttime=mm:ss           Bestemmer hvor langt inde i lydfilen, at afspilningen skal starte.
                     F.eks. vil 00:10 starte afspilning 10 sekunder inde i lydfilen.
  Endtime=mm:ss            Bestemmer hvor langt inde i lydfilen, at afspilningen skal stoppe.
                     F.eks. vil 01:50 stoppe afspilning 1 minut og 50 sekunder inde i lydfilen.
  Volume=n               Angiver volumen. n skal være mellem 0 og 100.
  Align=Top,Bottom,Center,       Bestemmer vinduets justering i forhold til den omgivende tekst.
    Baseline,Left,Right,Texttop,
    Middle,Absmiddle,Absbottom
  Controls=Console,Small console,   Console: Viser fuldt kontrolpanel med alle knapper.
    Playbutton,Pausebutton,      Small console: Viser lille kontrolpanel.
    Stopbutton,Volumelever      Playbutton: Viser kun startknap.
                     Pausebutton: Viser kun Pauseknap
                     Stopbutton: Viser kun stopknap.
                     Volumelever: Viser kun volumenkontrol.
  Hidden=True,False          True: Fjerner kontrolpanelet. Lydfilen opfører sig som baggrundsmusik.
                     False: Egentlig bør man ikke sætte denne attribut til False.
                     Det er bedre at udelade den.
  Mastersound             Denne attribut indsættes, når man grupperer lydfiler i en Name-gruppe.
                     Attributten tager ingen værdier. 
  Name=Navn              Denne attribut sætter en unik id for en gruppe af Controls-elementer. 
                     Ønsker man at have to elementer til at styre en lydfil, f.eks. start- og stop-knap,
                     skal Name bruges til at gruppere de to knapper.

  Nedenstående eksempel viser, hvordan man indsætter en midi-fil i et dokument.

  Resultat:

  Embed til LiveVideo

  Her gennemgås attributter til Netscape Navigators LiveVideo-plug-in. LiveVideo tillader afspilning af videofiler i avi-format.

  Attributter             Forklaring 
  Height=n               Vinduets højde i pixels.
  Width=n               Vinduets bredde i pixels.
  Autostart=True,False         True: Starter afspilning automatisk, når siden indlæses.
                     False: Standardværdi. Slår automatisk afspilning fra.
  Loop=True,False,n          True: Avi-filen afspilles i uendelig løkke.
                     False: Slår uendelig løkke fra.
  Align=Top,Bottom,Center,       Bestemmer vinduets justering i forhold til den omgivende tekst.
    Baseline,Left,Right,Texttop,
    Middle,Absmiddle,Absbottom

  Eksempel:

  Resultat:

  Font

  Font er en containerkode, der skifter farve, skrifttype og størrelse på tekst.

  Attributter             Forklaring 
  Color=#rrggbb            Tekstens farve.
  Face=Skrifttype           Ændrer skrifttypen. (NN3.0 og MSIE2.0)
  Size=n, -n, +n           n: Tekstens størrelse. n skal ligge mellem 1 og 7.
                    -n: Formindsker tekstens størrelse i forhold til standardværdien 3.
                    +n: Forøger tekstens størrelse i forhold til standardværdien 3.
  
  

  Dette eksempel gør teksten grøn, øger størrelsen til 6 og vælger skrifttypen Impact.

  Resultat:

  Tekst med et anderledes udseende

  Form

  En containerkode, der starter og slutter en formular.

  Attributter       Forklaring 
  Action=Adresse      Adressen på det program, som den udfyldte formular skal sendes til.
  Method=Get,Post     Get: Starter programmet angivet med Action-attributten og tilføjer variablerne fra formularen til programmet.
               Post: Sender formularen via e-mail til adressen angivet med Action-attributten.
  
  

  Dette eksempel opretter en formular, hvor den færdige formular sendes som e-mail til programmet "mailto" i biblioteket "cgi-bin" på adressen "www.brugernavn.dk".

  Resultat:

  Hvilken browser bruger du:

  Frame

  En separatorkode, der definerer en ramme. Frame-koden skal bruges sammen med Frameset-koden.

  Attributter       Forklaring 
  Bordercolor=#rrggbb   Rammens farve.
  Frameborder=n      Rammens bredde i pixels. (MSIE3.0)
  Framespacing=n      Afstand mellem rammer i pixels. (MSIE3.0)
  Marginheight=n      Topmargen i pixels.
  Marginwidth=n      Margenbredde i piels.
  Name=Navn        Giver rammen et navn, så man senere kan referere til den.
  Noresize         Gør det umuligt for læseren at klikke og trække i rammen.
  Scrolling=Yes,No     Yes: Tegner vandrette og lodrette rullepaneler.
               No: Udelader rullepaneler.
  Src=Dokumentnavn     Stien og filnavnet på det HTML-dokument, der skal vises i rammen.
  
  

  Eksempel:

  Frameset

  En containerkode, der omslutter en rammedefinition.

  Attributter       Forklaring 
  Border=n         Rammens bredde i pixels.
  Bordercolor=#rrggbb   Rammes farve.
  Cols=n          Antal kolonner.
  Frameborder=n      Rammens bredde i pixels. (MSIE3.0)
  Rows=n          Antal rækker.
  
  

  Eksempel:

  H1-H6

  Containerkode til overskrifter. H1 er den største overskrift. H2 er den mindste.

  Attributter       
  Align=Left,Center,Right
  
  

  Eksempel:

  Resultat:

  Børges hjemmeside

  Head

  En containerkode, der som regel anbringes i toppen af et HTML-dokument. Head-koden plejer bl.a. at indeholde Title- og Meta-koderne.

  Eksempel:

  Hr

  Separatorkode til at tegne en skillelinje.

  Attributter       Forklaring 
  Align=Left,Center,Right Justerer skillelinjen vandret.
  Color=#rrggbb      Skillelinjens farve (MSIE2.0).
  Noshade         Undlader skygge på skillelinjen.
  Size=n          Højde i pixels 
  Width=n,n%        Skillelinjens bredde som andel af browservinduets bredde.
  
  

  Nedenstående kode tegner en skillelinje på 70% bredde med en højde på 5 pixels.

  Resultat: 


  Html

  Containerkode, der fortæller browseren, at en fil er et HTML-dokument. Html-koden har ingen attributter.

  I

  Sætter teksten i kursiv (i står for italic).

  Eksempel:

  Resultat:

  Her er en kursiv tekst.

  Img

  Separatorkode til at indsætte et billede.

  Attributter       Forklaring 
  Align=Left,Right,Top,  Justerer billedet i forhold til den omgivende tekst.
    Middle, Bottom
  Alt="Tekst"       Denne tekst vises, hvis ikke browseren åbner billedet eller hvis det er en tekstbaseret browser.
  Border=n         Størrelsen på rammen i pixels.
  Controls         Hvis det er et videoklip i stedet for et billede, vises forskellige kontroller under videoklippet: start-, stop- og spole-knapper (MSIE2.0).
  Dynsrc=Filnavn      Angiver et videoklip eller en VRML-verden (MSIE2.0).
  Height=n         Billedets højde i pixels. Skal bruges sammen med Width.
  Hspace=n         Billedets venstre- og højremargen i pixels.
  Ismap          Identificerer billedet som et klikbart kort fra server-siden.
  Loop=n,Infinite     n: Antal gange et videklip skal køre. (MSIE2.0)
               Infinite: Videoklippet kører i uendelig løkke.   
               n=-1 gør det samme.
  Lowsrc=Filnavn        
  Src=Filnavn       Angiver adressen på billedet.
  Start=Fileopen,Mouseover Fileopen: Starter et videklip, så snart videoklippet er indlæst. (MSIE2.0)
               Mouseover: Starter et videklip, når musen bevæges over det.
  Usemap=Kortnavn     Navnet på et klikbart kort på klientsiden.
  Vspace=n         Billedets top- og bundmargen i pixels.
  Width=n         Billedets bredde i pixels. Skal bruges sammen med Height.
                 
  

  Det nedenstående eksempel åbner billledet f117beskin.gif og gør billedet 300 pixels bredt og 200 pixels højt. Billedet får en 3 pixel tyk ramme.

  <Img Src=f117beskin.gif Width=300 Height=200 Border=3>

  Resultat:

  Input

  En separatorkode, der opretter en formularkontrol, f.eks. et indtastningsfelt eller en knap.

  Attributter          Forklaring 
  Align=Left,Center,Right,    Bruges kun for Type=Image
    Top,Middle,Bottom      Left: Venstrestiller billedet.
                  Center: Centrerer billedet.
                  Right: Højrestiller billedet.
                  Top: Billedets top flugter med teksten.
                  Middle: Billedet centreres i forhold til teksten.
                  Bottom: Billedets bund flugter med teksten. 
  Checked=True,False       True: Lader en knap være slået til som standard.
                  False: Lader en knap være slået fra som standard.
  Maxlength=n          Antal tegn, der må indtastes i feltet.
  Name=Navn           Angiver navnet på kontrollen.
  Size=n             Længden af feltet i antal tegn.
  Src=Filnavn          Navnet på et billede. Bruges kun for Type=Image. 
  Type=Checkbox,Hidden,Image,  Checkbox: Bruges til knapper, der kan slås til og fra.
    Password,Radio,Reset,    Hidden: Skjuler feltet for læseren, men feltets indhold sendes stadigvæk til serveren.
    Submit,Text         Image: Et billede, som læseren kan klikke på og dermed indsende formularen.  
                  Password: Samme som Text, men de indtastede tegn vises som stjerner.
                  Radio: Bruges til knapper, hvor kun en af knapperne er slået til ad gangen.
                  Reset: Sætter alle formularfelter til deres standardværdier.
                  Submit: Et klik på denne knap indsender formularen.
                  Text: Indtastningsfelt på én linje. Bruges sammen med Size og Maxlength.
  Value=Standardværdi      Standardværdi for et felt.
  
  

  Eksempel:

  Isindex

  Angiver et indeks, hvor læseren kan søge efter bestemte ord. Isindex-koden kræver et program på WWW-serveren, som kan behandle søgeordet og generere en side, der kan sendes til læseren.

  Attributter       Forklaring 
  Ingen          Uden attributter udskrives teksten "This is a searchable index. Enter search keywords:" efterfulgt af et indtastningsfelt, hvor søgeordet skal indtastes.
  Action=Filnavn      Angiver det serverprogram, som søgeordet sendes til.
  Prompt="Tekst"      Udskriver en tekst, der erstatter standardteksten "This is a...".
  
  

  Eksempel:

  Kbd

  En containerkode, der bruges til at markere tekst, som læseren skal indtaste. Teksten sættes som regel i Courier.

  Eksempel:

  Resultat:

  Indtast ordet None i dialogboksen.

  Li

  Separatorkode til at angive et element i en liste. Li-koden bruges inden for containerkoderne Dir, Ol, Ul og Menu.

  Attributter       Forklaring 
  Type=A,a,I,i,1      Bestemmer typen for tal.
               A: Store bogstaver.
               a: Små bogstaver.
               I: (stort i) Store romertal.
               i: Små romertal.
               1: Almindelige tal.
  Value=n         Angiver et nyt nummer for punktet.
  
  

  Eksempel:

  Resultat:

  1. Jørgen Jørgensen.
  2. Hans Hansen.
  3. Jens Jensen.

  Link

  Angiver sammenhænge mellem det aktuelle dokument og andre dokumenter. Link-koden kan også indeholde forfatterens navn og adresse. Link er specielt nyttig, fordi man her kan inkludere style sheet-specifikationer fra et eksternt dokument.

  Attributter       Forklaring 
  Rel=Stylesheet      Opretter link til et eksternt style sheet-dokument.
  Href=Dokumentnavn    Sti og navn på style sheet-dokumentet. Det er kotume at give dokumentet efternavnet css,
               men man kan også kalde det htm.
  Type=Style sheet-type  Normalt har denne attribut værdien "text/css". Det fortæller browseren, hvilken 
               slags style sheet der er tale om.
  

  Det nedenstående eksempel henter style sheet-specifikationer fra dokumentet cssdef.css:

  Det eksterne style sheet-dokument "cssdef.css" kan f.eks. se ud som vist herunder. De dokumenter, der linker til style sheet-dokumentet, vil få ændret deres H1- og P-koder:

  Listing

  Containerkode til at vise lister. Teksten udskrives normalt i Courier.

  Eksempel:

  Resultat:

  Her er en tekst. 
  
  

  Map

  Containerkode til at definere områder i klikbare kort. Map anvendes sammen med Img- og Area-koderne.

  Attributter       Forklaring 
  Name=Navn        Man vælger selv et nav n til kortet. Navnet skal bruges i Img-koden.
  
  

  Eksempel:

  Marquee

  Laver en rullende tekst tværs over skærmen.

  Attributter       Forklaring 
  Align=Top,Middle,Bottom Top: Teksten placeres i toppen af baggrunden.
               Middle: Teksten centreres lodret i baggrunden.
               Bottom: Teksten placeres i bunden af baggrunden.
  Behavior=Scroll,Slide,  Scroll: Teksten ruller over siden og starter igen.
    Alternate       Slide: Teksten ruller over siden og stopper.
               Alternate: Teksten ruller frem og tilbage.
  Bgcolor=#rrggbb,Navn   #rrggbb: Baggrundens farve som et hexadecimalt tal.
               Navn: Baggrundens farve som navn.
  Direction=Left,Right   Left: Teksten ruller fra højre mod venstre.
               Right: Teksten ruller fra venstre mod højre.
  Height=n,n%       n: Baggrundens højde i pixels.
               n%: Baggrundens højde i procent af vindueshøjden.
  Hspace=n         Venstre- og højremargen for baggrunden i pixels.
  Loop=n,Infinite     n: Antal gange teksten skal rulle.
               Infinite: Teksten bliver ved med at rulle.
  Scrollamount=n      Antal pixels teksten ruller mellem hver gentegning.
  Scrolldelay=n      Antal millisekunder mellem hver gentegning.
  Vspace=n         Top- og bundmargen for baggrunden i pixels.
  Width=n,n%        n: Baggrundens bredde i pixels.
               n%: Baggrundens bredde i procent af vinduesbredden.
  
  

  Eksempel:

  Menu

  Opretter en liste. De enkelte listeelementer udskrives med Li-koden.

  Eksempel:

  Resultat:

  Dagsorden:

 • Meddelelser.
 • Formandens beretning.
 • Næste års budget.
 • Meta

  Genindlæser et dokument hver n'te sekund. Meta kan også åbne et andet dokument efter et bestemt antal sekunder. Meta-koden skal ligge inden for Head-koden.

  Attributter         Forklaring 
  Http-equiv=Refresh     Fortæller browseren, at det aktuelle dokument skal indlæses efter et bestemt tidsrum eller at et andet dokument skal indlæses.
  Content="n; Dokumentnavn"  n: Indlæser et dokument efter n sekunder.
                Dokumentnavn: Navnet på det dokument, der skal indlæses.
  
  

  Det nedenstående eksempel åbner dokumentet info.htm efter 8 sekunder.

  Multicol (NN3.0)

  Containerkode, der sætter tekst i spalter.

  Attributter       Forklaring 
  Cols=n          Antal spalter.
  Gutter=n         Antal pixels mellem spalter. Standardværdien er 10.
  Width=n         Bredden på hele spaltesættet.
  
  

  Eksempel:

  Resultat:

  Three-pane configurability: A pane layout option has been added to the Mail panel.

  Nobr

  Containerkode til at forhindre linjedeling. Tekst mellem start- og slutkode koldes på én linje.

  Eksempel:

  Resultat:

  Denne tekst holdes på én linje, også selv om læseren gør browservinduet mindre.

  Noframes

  En containerkode, der kan indeholde HTML-koder, som vises i browsere, der ikke understøtter rammer (frames). Noframes-startkoden og -slutkoden placeres typisk lige før Frameset-slutkoden.

  Eksempel:

  Noscript (NN3.0)

  Noscript er en containerkode, som kan indeholde HTML-koder, som udføres i browsere, hvor JavaScript er slået fra. Det er JavaScripts svar på Noframes-koden.

  Eksempel:

  Object (MSIE3.0)

  Indsætter en ActiveX-kontrol på en side. En ActiveX-kontrol kan f.eks. være en knap, en kombinationsboks eller en liste. Mere information fås på Microsofts hjemmeside www.microsoft.com.

  Attributter       Forklaring 
  Classid=KontrolID    En 32 tegn lang hexadecimal streng, som identificerer den pågældende ActiveX-kontrol. 
               Kontrolstrengen bestemmes af det program, man indsætter kontrollen med.
  Code=Programlinjer    Eventuelle programlinjer, der skal udføres.
  Data=Startdata      Tal- og tekst-variabler, som kontrollen skal bruge.

  Ol

  Containerkode til at oprette en ordnet liste, dvs. en liste med tal.

  Attributter       Forklaring 
  Start=n         Startværdi for listen.
  Type=A,a,I,i,1      A: Store bogstaver.
               a: Små bogstaver.
               I: (stort i) Store romertal.
               i: Små romertal.
               1: Almindelige tal.
  
  

  Eksempel:

  Resultat:

  1. Første vending.
  2. Anden vending.
  3. Tredje vending.

  Option

  Definerer et punkt i en liste eller en kombinationsboks i en formular. Option-koden skal bruges inden for Form-startkoden og -slutkoden.

  Attributter       Forklaring 
  Selected         Opretter punktet som standardpunktet. Dvs. punktet er valgt, når læseren åbner formularen.
  Value=n         Bestemmer den værdi, der skal returneres, hvis punktet vælges. Kan være både et tal eller en tekst.
  
  

  Eksempel:

  Resultat:

  Hvilken browser bruger du?

  P

  Containerkode til brødtekst. P-koden indsætter ca. en halv linjes mellemrum før og efter teksten. Slutkoden </P> kan udelades.

  Attributter       Forklaring 
  Align=Right,Center    Right: Højrestiller teksten.
               Center: Centrerer teksten.
  Style=x1,x2,x3...    Angiver style sheet-informationer for brødteksten. Se forklaring i oversigten herunder.
  
  Her ses attributter og værdier for style sheet-koder. Pas på syntaksen! Når det drejer sig om style sheets, skal der kolon mellem attributter og værdier, og ikke lighedstegn, som man er vant til!
  Style sheet-attributter      Forklaring 
  Font-size:n pt,n in,n cm,n px   Skriftstørrelse i points (pt), tommer (in), centimeter (cm) eller pixels (px).
  Font-family:Navn          Skrifttype, f.eks. "Courier" eller "Arial". Man kan indtaste flere navne efter
                    hinanden adskilt med kommaer. Hvis den første skrifttype ikke er installeret på
                    på computeren, vil browseren forsøge sig med den næste, f.eks. "Arial, Helvetica,
                    sans-serif".
  Font-weight:extra-light,light,   Bestemmer skriftens tykkelse.
    demi-light,medium,demi-bold,
    bold,extra-bold
  Font-style:normal,italic      Sætter skriften til normal eller kursiv.
  Line-height:n pt,n in,n cm,n px,  De individuelle tekstlinjers højde i points (pt), tommer (in), centimeter (cm),
    n%               pixels (px) eller procent af normalhøjden.
  Color:#rrggbb           Tekstens farve.
  Text-decoration:none,underline,  Fremhæver teksten på forskellige måder.
    italic,line-through
  Margin-left:n pt,n in,n cm,n px  Venstremargen i points (pt), tommer (in), centimeter (cm) eller pixels (px).
  Margin-right:n pt,n in,n cm,n px  Højremargen i points (pt), tommer (in), centimeter (cm) eller pixels (px).
  Margin-top:n pt,n in,n cm,n px   Topmargen i points (pt), tommer (in), centimeter (cm) eller pixels (px).
  Text-align:Left,Right,Center    Bestemmer tekstens justering.
  Text-indent:n pt,n in,n cm,n px  Venstreindrykning i points (pt), tommer (in), centimeter (cm) eller pixels (px).
  Background-color: #rrggbb,Navn   #rrggbb: Tekstens baggrundsfarve.
                    Navn: Et navn for farve, f.eks. "White", "Red" eller "Blue".
  Background-image: URL       URL: En billedfil, der danner baggrund for teksten, f.eks. "url(http://www.foo.com/image.gif)"
  Background-repeat: repeat,     Angiver, hvordan et billede skal gentages, hvis det ikke er stort nok til at dække
    repeat-x,repeat-y,no-repeat   hele teksten.
  Background-attachment: scroll,   Bestemmer, om et baggrundsbillede skal rulle sammen med det øvrige vindue.
    fixed       
  Background-position: left,center, Angiver udgangspositionen for et baggrundsbillede. 
    right,top,center,bottom
  

  Eksempel:

  Resultat:

  Denne tekst er højrejusteret.

  Det næste eksempel viser en overskrift og en brødtekst, der er ændret med style sheet-koder.

  Resultat:

  Overskrift i H1

  Her ses almindelig brødtekst med de nye specifikationer fra Style-attributten. Hvis man ændrer browservinduets bredde, kan man også se, at linjehøjden er ændret.

  Param

  Sender en parameter til en Java-applet.

  Attributter       Forklaring 
  Name=Parameternavn    Parameternavn: Angiver en parameter til applet'en.
  Value="Værdi"      Parameterværdi til applet'en. Kan være tal og tekst.
  
  

  Det nedenstående eksempel starter Java-applet'en TextScrollerApplet.class og sender først parameteren text med værdien "Rulletekst-applet" og derefter parameteren speed med værdien 10.

  Plaintext

  Sætter tekst i Courier eller en anden skrifttype, hvor alle bogstaver har samme bredde.

  Eksempel:

  Pre

  Sætter tekst i Courier eller en anden skrifttype, hvor alle bogstaver har samme bredde. Pre-koden accepterer tabulatorer. Dvs. den kan bruges til at formatere linjer pænt under hinanden.

  Eksempel:

  Resultat:

  Browser Producent 
  
  Navigator Netscape 
  
  Explorer Microsoft 
  
  

  S (NN3.0 og MSIE3.0)

  Gennemstreger tekst.

  Eksempel:

  Resultat:

  Denne tekst er gennemstreget.

  Samp

  Containerkode til programeksempler. Teksten vises som regel i Courier.

  Eksempel:

  Resultat:

  document.write("Hej")
  document.write("Verden")

  Script

  Containerkode til at indsætte JavaScript-programmer.

  Attributter       Forklaring 
  Language=Programsprog  Skal altid have værdien "JavaScript".
  Src=Kildefil       En ekstern fil, der indeholder programkode (NN3.0).
  
  

  Eksempel:

  Select

  Opretter en liste eller en kombinationsboks i en formular.

  Attributter       Forklaring 
  Multiple         Gør det muligt at vælge flere punkter ad gangen. Denne attribut ændrer listen til en kombinationsboks.
  Name=Navn        Listens navn.
  Size=n          Antal punkter, der ses ad gangen.
  
  

  Eksempel:

  Small

  Gør teksten mindre. Det er forskelligt fra browser til browser, hvor megt mindre teksten bliver.

  Eksempel:

  Resultat:

  Lille skrift.

  Spacer (NN3.0)

  Separatorkode til at indsætte mellemrum mellem ord og tekstlinjer. Spacer virker på den måde, at den indsætter hvide blokke. En Spacer-kode mellem to tekstlinjer gør afstanden større mellem de to linjer.

  Attributter       Forklaring 
  Type=Horizontal,     Horizontal: Indsætter afstand mellem ord.
    Vertical,Block    Vertical: Indsætter afstand mellem tekstlinjer.
               Block: Indsætter en hvid kasse, som teksten rykker rundt om.
  Align=Left,Center,Right, Virker kun ved Type=Block
    Middle,Top,Bottom   Left: Venstrejusterer blokken.
               Center: Centrerer blokken.
               Right: Højrejusterer blokken.
               Middle: Centrerer blokken lodret.
               Top: Får blokkens top til at flugte med teksten.
               Bottom: Får blokkens bund til at flugte med teksten.
  Height=n         Virker kun ved Type=Block.
               n: Blokkens højde i pixels.
  Size=n          Virker kun ved Type=Horizontal eller Type=Vertical.
               n: Lodret/vandret afstand i pixels
  Width=n,n%        Virker kun ved Type=Block.
               n: Blokkens bredde i pixels.
               n%: Blokkens bredde i procent af browservinduets bredde.
  
  

  Det nedenstående eksempel indsætter 50 pixels lodret afstand mellem to linjer.

  Strike

  Gennemstreger tekst.

  Eksempel:

  Resultat:

  Denne tekst er gennemstreget.

  Strong

  Fremhvæver teksten, som regel ved at gøre den fed.

  Eksempel:

  Resultat:

  Det er meget vigtigt!

  Style (NN4.0 og MSIE3.0)

  Containerkode til at angive skabeloner (style sheets) for hele HTML-dokumentet.

  Attributter       Forklaring 
  Type=text/css      Angiver hvilken type style sheet, der er tale om. "text/css" er standarden.
  

  I eksemplet herunder sættes H1-overskrifter til Helvetiva, sekundært Arial, kursiv og centreret. H2-overskrifter sættes til Courier, med vægten 400 og højrestillet. P-koden forsynes med en censtremargen på 2 cm og farven grøn.

  Resultat: (bemærk, at Style-koden er indsat som attribut i koderne H1, H2 og P. Det er nødvendigt for at undgå, at hele dette dokument bliver formateret i henhold til style sheet-specifikationerne)

  Overskrift i H1

  Overskrift i H2

  Her ses almindelig brødtekst med de nye specifikationer fra Style-koden.

  Sub

  Containerkode til at sænke teksten. Koden er velegnet til fodtegn.

  Eksempel:

  Resultat:

  Den kemiske formel for kuddioxid er CO2.

  Sup

  Containerkoden til at høve teksten. Koden er velegnet til eksponenter.

  Eksempel:

  Resultat:

  En megabyte er lig med 220 bytes.

  Table

  Containerkode til at indsætte tabeller.

  Attributter       Forklaring 
  Align=Left,Right     Justerer tabellen vandret.
  Background=Filnavn    Indsætter et billede bag tabellen (MSIE3.0).
  Bgcolor=#rrggbb     Baggrundsfarve for tabellen (NN3.0 og MSIE2.0).
  Border=n         Rammens tykkelse i pixels.
  Bordercolor=#rrggbb   Rammens farve (MSIE3.0).
  Bordercolordark=#rrggbb Farven på den del af rammen, der forestiller skyggen (MSIE3.0).
  Cellpadding=n      Afstand mellem celler.
  Cellspacing=n      Afstand mellem tekst og cellevæg.
  Clear=All,Left,Right   All: Flytter tabellen ned til næste fri venstre/højremargen
               Left: Flytter tabellen ned til næste fri venstremargen 
               Right: Flytter tabellen ned til næste fri højremargen 
  Noflow          Forhindrer tekst i at flyde rundt om tabellen
  Nowrap          Forhindrer linjedeling i tabellen 
  Frame=Void,Above,Below, Gælder kun MSIE3.0
    Hsides,Lhs,Rhs,    Void: Fjerner alle udvendige rammer.
    Vsides,Box      Above: Viser en ramme på tabellens overside.
               Below: Viser en ramme på tabellens underside.
               Hsides: Viser en ramme i tabellens top og bund.
               Lhs: Viser en ramme på tabellens venstre side.
               Rhs: Viser en ramme på tabellens højre side. 
               Vsides: Viser en ramme i begge tabellens sider.
               Box: Viser en ramme på alle tabellens sider.
  Valign=Top,Bottom    Justerer teksten i tabbellen lodret.
  Width=n,n%        n: Tabellens bredde i pixels
               n%: Tabellens bredde i procent af vinduets bredde   
  
  

  Det nedenstående eksempel opretter en tabel med 5 pixels brede rammer. En ramme indsættes i tabellens top og baggrundsfarven er grøn.

  Resultat:

  Browser Producent
  Navigator Netscape
  Internet Explorer Microsoft

  Tbody

  Containerkode til at afgrænse indholdet i en tabel.

  Td

  Containerkode til at definere indhold i en celle. Slutkoden </Td> kan udelades.

  Attributter       Forklaring 
  Align=Left,Right     Justerer tekst vandret.
  Background=Filnavn    Billede der vises som baggrund i en celle (MSIE3.0).
  Bgcolor=#rrggbb     Baggrundsfarve i en celle (NN3.0 og MSIE2.0).
  Bordercolor=#rrggbb   Rammefarve for en celle (MSIE3.0).
  Bordercolordark=#rrggbb Rammefarve for celleskyggen (MSIE3.0).
  Colspan=n        Antal kolonner en celle skal sprede sig over.
  Nowrap          Forhindrer linjedeling i en celle.
  Rowspan=n        Antal rækker en celle skal sprede sig over.
  Valign=Top,Bottom    Justerer tekst lodret.
  Width=n,n%        n: Cellens bredde i pixels.
               n%: Cellens bredde i procent af rækkens bredde.
  

  Det nedenstående eksempel opretter en tabel, hvor den nederste venstre celle får baggrundsfarven rød.

  Resultat:

  Browser Producent
  Navigator Netscape
  Internet Explorer Microsoft

  Textarea

  Containerkode, der opretter et indtastningsfelt med flere linjer i en formular.

  Attributter       Forklaring 
  Name=Navn        Man giver selv indtastningsfeltet et navn.
  Cols=n          Antal kolonner i indtastningsfeltet.
  Rows=n          Antal rækker i indtastningsfeltet.
  Wrap=Off,Virtual,    Gælder kun NN2.0.
    Physical       Off: Slår linjedeling fra. Dette er standardværdien. 
               Virtual: Slår linjedeling til, men sender indholdet akkurat som det er indtastet.
               Physical: Slår linjedeling til og sender indholdet som det står i feltet.
  
  
  

  Eksempel:

  Tfoot

  Containerkode til at afgrænse indholdet i en tabelfod.

  Th

  Containerkode til at oprette en overskrift i en celle. Teksten gøres normalt fed og centreres. Slutkoden </Th> kan udelades.

  Attributter       Forklaring 
  Align=Left,Right     Justerer tekst vandret.
  Background=Filnavn    Billede der vises som baggrund i en celle (MSIE3.0).
  Bgcolor=#rrggbb     Baggrundsfarve i en celle (NN3.0 og MSIE2.0).
  Bordercolor=#rrggbb   Rammefarve for en celle (MSIE3.0).
  Bordercolordark=#rrggbb Rammefarve for celleskyggen (MSIE3.0).
  Colspan=n        Antal kolonner en celle skal sprede sig over.
  Nowrap          Forhindrer linjedeling i en celle.
  Rowspan=n        Antal rækker en celle skal sprede sig over.
  Valign=Top,Bottom    Justerer tekst lodret.
  
  

  Eksempel:

  Resultat:

  Browser Producent
  Navigator Netscape
  Internet Explorer Microsoft

  Thead

  Containerkode til at afgrænse indholdet i et tabelhoved.

  Title

  Containerkode til at definere titlen på et HTML-dokument. Titlen står som regel i browserens titellinje.

  Eksempel:

  Tr

  Containerkode til at oprette rækker i en tabel. Slutkoden </Tr> kan udelades.

  Attributter       Forklaring 
  Align=Left,Right     Justerer celleindholdet i en række vandret.
  Background=Filnavn    Viser et billede som baggrund i rækken.
  Bgcolor=#rrggbb     Baggrundsfarve for en række.
  Bordercolor=#rrggbb   Rammefarve for alle celler i en række.
  Bordercolordark=#rrggbb Farve på rammeskyggen for alle celler i en række.
  Valign=Top,Bottom    Justerer celleindholdet lodret.
  
  

  Eksempel:

  Resultat:

  Browser Producent
  Navigator Netscape
  Internet Explorer Microsoft

  Tt

  Containerkode til tekst, som brugeren skal indtaste.

  Eksempel:

  Resultat:

  Indtast 500 i feltet.

  U

  Containerkode til at understrege tekst.

  Eksempel:

  Resultat:

  Du må ikke gøre det!

  Ul

  Containerkode til at oprette en uordnet liste, dvs. en liste med punktmærker.

  Attributter       Forklaring 
  Type=Disc,Circle,Square Giver punktmærkerne forskellige former.
  
  

  Eksempel:

  Resultat:

  Var

  Containerkode til variabler, f.eks. til matematik og fysik.

  Eksempel:

  Resultat:

  Variablen x har værdien 10.

  Wbr

  Containerkode, der bruges inden for Nobr-koden til at acceptere linjedeling.

  Eksempel:

  Resultat:

  Normalt vil denne linje ikke blive delt. Denne tekst vil dog.

  Xmp

  Containerkode, der der ignorerer almindelige HTML-koder. Er velegnet til kode-eksempler

  Eksempel:

  Resultat:

  <H1>Overskrift</H1>