Globe Förlaget

Globe Förlaget är ett förlag som ger ut barnböcker.

Från att på 1980-talet börjat som ett förlag med inriktning på reseböcker, har Globe Förlaget idag utvecklats till ett internationellt förlag som ger ut interaktiva och lärorika fackböcker för barn i åldrarna 0-7 år.

Under de senaste årtiondena har vi på Globe sett stora förändringar i förlagsbranschen. I takt med dessa förändringar har vi utvecklat och anpassat oss och på så sätt lyckats behålla vår position på marknaden. Varje år introducerar vi nya koncept och produkter till vår portfölj och har breddat vårt tillvägagångssätt för paketering, affärsmodeller och andra banbrytande idéer.